Stypendia

Informacje stypendialne

 

1. Szczegóły i wszelkie przypisy stypendialne na stronie http://doktorant.us.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna

2. Proszę o składanie wniosków stypendialnych w Dziekanacie Wydziału Artystycznego, pok. 101.

3. Terminy:

Stypendia socjalne do 10 października

Stypendium „rektorskie” dla najlepszych doktorantów również do 10 października. Przepis w tym zakresie stanowi: „Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, składa się w Dziekanacie Wydziału Artystycznego do 10 października danego roku akademickiego”. Listy rankingowe powinny być przekazane Rektorowi za pośrednictwem Biura Studenckich Spraw Socjalnych do 15 X.

Stypendia „projakościowe” do 15 października.
 

Formularze stypendialne dla I roku na rok akad. 2017/2018

2017_18_formul_wnios_1_r_najl_dokt1.doc

2017_18_formul_wniosek_styp_dokt_1_rok.doc

Formularze stypendialne od II roku na rok akad. 2017/2018

2017_18_formularz_wnios_styp_zwieksz_2_wa.doc

2017_18_formularz_wnios_styp_rektor_najl_dokt_2_r1.doc

 

Stypendia i pomoc materialna

 
do góry