Rejestracja tytułu pracy dyplomowej artystycznej

Informacja dla studentów ostatnich lat studiów

Przypominany o konieczności złożenia w Dziekanacie Wydziału Artystycznego

formularza rejestracji tytułu PRACY DYPLOMOWEJ ARTYSTYCZNEJ

Zatwierdzony przez promotora formularz powinien zostać złożony

w Dziekanacie Wydziału Artystycznego

do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Plik: 
 
do góry