Regulamin Galerii 36,6

 1. Galeria 36,6 jest miejscem, które prezentuje przede wszystkim twórczość studentów i doktorantów.
 2. Eksponaty znajdujące się w Galerii oraz działania artystyczne w niej prowadzone należy traktować z poszanowaniem.
 3. Za działalność organizacyjną, kuratorską i promocyjną odpowiada zespół doktorantów, powołany przez Dyrekcję Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie. Za bezpieczeństwo eksponatów w trakcie wystaw odpowiada jednostka zajmująca się ochroną obiektu.
 4. W skład zespołu odpowiedzialnego za Galerię wchodzą doktoranci Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie, a ich bezpośrednim przełożonym jest aktualny Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Promocji.
 5. Zespół zarządzający Galerią odpowiedzialny jest za:
  - wyznaczanie terminów i miejsca wystaw
  - prowadzenie harmonogramu wystaw
  - budowanie programu Galerii w uzgodnieniu z przełożonym
  - nadzorowanie montażu i demontażu wystawy
  - koordynowanie projektów wystawienniczych i innych Galerii
  - realizację projektów wystawienniczych
  - kształtowanie wizerunku Galerii
  - opracowanie strategii promocji
  - opracowanie identyfikacji wizualnej oraz projektu materiałów promocyjnych 
 6. Termin oraz miejsce wystawy należy uzgadniać z zespołem zarządzającym Galerią.
 7. Wszelkie działania w przestrzeni wystawienniczej należy uzgadniać z zespołem odpowiedzialnym za Galerię.
 8. Zespół odpowiedzialny za Galerię nie dostarcza materiałów niezbędnych do montażu i demontażu wystawy, nie zapewnia transportu prac, nie zapewnia pomocy fizycznej przy montażu i demontażu.
 9. W szczególnych wypadkach pkt. 8 nie ma swojego zastosowania.
 10. Obowiązkiem osób wystawiających swoje prace w przestrzeni Galerii jest pozostawienie jej w takim samym stanie jak przed ekspozycją. Usunięcie wszelkich uszkodzeń czy zabrudzeń ścian, posadzki i okien leży po stronie osoby korzystającej z Galerii.
 11. Kontakt:
  mgr Katarzyna Grudniewska (t: 691 322 906, kasia.grudniewska@gmail.com)
  mgr Karolina Sroka
  mgr Grzegorz Izdebski
  mgr Michał Klasik
 
do góry