RAZEM I OSOBNO. GRAFIKA Z CIESZYNA

Zapraszamy na wernisaż wystawy  RAZEM I OSOBNO. GRAFIKA Z CIESZYNA

w czwartek, 14.12.2017 o godz. 18.00 do Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach

Galerii Sztuki Współczesnej „Fra Angelico” (wejście dla zwiedzających od ul. Wita Stwosza 16).

Wystawa "Razem i osobno" przedstawia prace pedagogów, doktorantów, absolwentów oraz studentów Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Ekspozycja jest pretekstem do stworzenia swoistej przestrzeni twórczego dialogu, a także prezentacji odmiennych postaw, tendencji ideowych, formalnych, stylistycznych i technicznych. Pozwala przyjrzeć się specyficznym relacjom pomiędzy wieloma indywidualnościami tworzącymi tzw. pracownie.

Grafika jest elitarną dziedziną sztuki. Wymaga pewnego przygotowania zarówno ze strony uprawiających ją artystów, jak i odbiorców. Pomimo to cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem i uznaniem; potwierdzeniem tego mogą być liczne organizowane na całym świecie przeglądy i konkursy, w których nasi wykładowcy i absolwenci biorą aktywny udział, zdobywając niejednokrotnie wyróżnienia i prestiżowe nagrody.

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym jedynie sygnalizuje – ze względu na szczupłość miejsca – niektóre tendencje cieszyńskiej grafiki. Niemniej jednak pozwala skonstatować, że wzajemne pobudzanie aktywności w dziedzinie sztuki jest zawsze inspirujące.

 

Joanna Piech

 
do góry