Program ERASMUS

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa!

W ramach Erasmus+ można realizować:

 • część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
 • praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

 1. Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:
 2. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji: http://wart.us.edu.pl/program-erasmus
 3. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki). 
 4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-li ne:
  - wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,
  - wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms
 5. Wydrukować  formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków dla Wydziału Artystycznego, to 15 kwietnia 2017 r.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. Erasmus +
joanna.nowicka@us.edu.pl

 

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie

 

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl.

 
do góry