Pomiędzy dźwiękami: Transkrypcje — Krzysztof Dadak

„Pomiędzy dźwiękami: Transkrypcje” to tytuł wystawy prac Krzysztofa Dadaka, którą można oglądać od 13 czerwca w Rzeszowie. Wystawa jest jedną z dwóch wystaw pod wspólnym tytułem „Pomiędzy dźwiękami”, które można oglądać do 6 lipca w galerii sztuki „To Tu” prowadzonej w kamienicy przy Baldachówce 7 w Rzeszowie przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki „Pogranicze”. Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00.

 

KRZYSZTOF DADAK urodził w 1964 roku w Oświęcimiu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom uzyskał w 1989 roku na Wydziale Grafiki w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego oraz w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. W latach 1988-1994 pracował na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Jacka Bigoszewskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuki, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Artystycznego w Cieszynie pełniąc funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki ds. Kształcenia i Spraw Studenckich. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Artystycznym
UŚ w Katowicach. Jest członkiem ZPAP. Dotychczasowy dorobek artystyczny w zakresie malarstwa, emalii artystycznej i rysunku koncentruje wokół zagadnień związanych z przestrzenią, czasem, światłem i strukturą wewnętrzną obrazu. Można wyróżnić w nim kilka wątków tematycznych, m.in. : Stół Jacka B., Impresje muzyczne, Wobec wielu rzeczywistości, Pejzaże symultaniczne, Żywioły, Struktury geometryczne, Koncert. Najnowszy obecnie realizowany cykl prac pt. „Koncert” to osobista interpretacja asocjacji muzycznych, transponowanych na znaki malarskie, które konstruują obraz. Prace prezentował na dwudziestu wystawach indywidualnych m.in. w Galerii bielskiej BWA i Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach. Uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgi, Czechach, Słowacji i Ukrainie. Jego prace są w kolekcji Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i Dům Umění w miejscowości Frýdlant nad Ostrawicą (Czechy). Za swą działalność artystyczną otrzymał m.in.: wyróżnienie w XXVII Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Bielska Jesień ’90” i nagrodę za zestaw prac rysunkowych z cyklu „Struktury przestrzeni” na Wystawie Sztuki - Bielsko-Biała 2000 w Galerii Bielskiej BWA. Doświadczenia wynikające z pracy pedagogicznej na uczelni wykorzystuje w działalności edukacyjnej, społecznej i popularyzatorskiej. Poza pracą na uczelni współpracuje z Zespołem Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, prowadzi również warsztaty plastyczne dla młodzieży i twórców nieprofesjonalnych.

 
do góry