Ogłoszenia

Zaliczenie roku studiów doktoranckich powinno nastąpić najpóźniej 30 września.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie w dziekanacie następujących dokumentów:

1. indeks zawierający wpisy zaliczeń i egzaminów z całego roku (wg wzoru wpisów do indeksu),

2. indywidualne sprawozdanie roczne z działalności artystyczno-naukowej (przedstawione opiekunowi); sprawozdanie może mieć dowolną formę, powinno uwzględniać wszystkie artystyczne, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne działania obejmujące mijający rok akademicki (jeśli jakieś działanie ma miejsce we wrześniu a doktorant złoży dokumenty np. w czerwcu - może uwzględnić je w sprawozdaniu na następny rok akademicki); sporządzając indywidualne sprawozdanie warto skorzystać z kryteriów przyznawania stypendiów znajdujących się na stronie Instytutu,

3. opinia opiekuna naukowego (artystycznego) o postępach artystycznych i naukowych sporządzona na podstawie indywidualnego sprawozdania doktoranta,

4. wypełniony dziennik praktyk.

 

W dn. 10 czerwca 2015r. o godz. 12.00 odbędzie się przegląd wystawy doktorantów I i II roku w Instytucie Sztuki.

Doktoranci są zobowiązani do przygotowania wystawy najpóźniej do 9 czerwca.

 

Skład grup seminarium doktoranckiego - dla II roku w roku akad. 2014/2015

2015_kursy_zagraniczne_propozycja_dla_doktorantow

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wiadomości nt.  dwu- i trzytygodniowych zagranicznych kursów dla doktorantów i młodych naukowców, informuję, że adres email, na który należy przesyłać listy kandydatów na szkolenie to: elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl.

 
do góry