Malarstwo i projekty interdyscyplinarne

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek malarstwo i projekty interdyscyplinarne stwarza możliwość uzyskania wykształcenia w zakresie współcześnie funkcjonujących koncepcji malarstwa jak i profesjonalnych zastosowań form malarskich w różnych kontekstach z wykorzystaniem różnych technologii. Program pozwala również zdobyć umiejętności w wybranych obszarach sztuki takich jak witraż, ceramika, fotografia, film, grafika, rzeźba. Możliwe jest samodzielne tworzenie prac łączących dyscypliny.  

Program kierunku jest skonstruowany elastycznie. Pozwala  studentowi samodzielnie tworzyć indywidualną ścieżkę  kształcenia. Istnieją trzy warianty realizacji pracy dyplomowej. Od pierwszego roku można wybierać pracownie dodatkowe. Na drugim roku można wybierać zarówno pracownie malarstwa i rysunku o określonym profilu jak i inne pracownie oraz różne projekty interdyscyplinarne (np. łączące malarstwo z witrażem, ceramikę z malarstwem i działaniami przestrzennymi, fotografię z filmem i wideoinstalacją, multimedia z działaniami performatywnymi i instalacją).

Kierunek ten stanowi z jednej strony ofertę dla osób, które oczekują możliwości zdobywania umiejętności, wiedzy i kompetencji pozwalających odnaleźć się na rynku pracy:  samodzielnego funkcjonowania jako artysta i projektant w rożnych obszarach życia i rzeczywistości, w otoczeniu społecznym, artystycznym i gospodarczym, w indywidualnej działalności na rynku sztuki i niektórych obszarach działalności projektowej. Z drugiej strony jest skierowany do osób wykazujących potrzebę rozwijania zainteresowań sztuką, które mają charakter bezinteresowny. Wykształcenie to pozwoli zarówno odnaleźć się w różnych i zmiennych okolicznościach środowiskowych oraz technologiczno-warsztatowych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  • prowadzenie działalności twórczej artysty malarza w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne i tradycyjny warsztat malarski;
  • prowadzenie działalności artystycznej na rynku pracy w zakresie malarstwa i dyscyplin pokrewnych (wg wyboru studenta: ceramika, fotografia, film, witraż, grafika projektowa i artystyczna);
  • praca w galeriach sztuki, muzeach i instytucjach kulturalno-oświatowych;
  • podjęcie studiów doktoranckich;

Możliwość realizacji prac dyplomowych również w warsztacie witrażu, ceramiki, filmu, fotografii, grafiki, rzeźby. Kierunek pozwala studentowi elastycznie kształtować ścieżkę edukacyjną i łączyć dyscypliny.

 

 
do góry