II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI IM. PROF. JÓZEFA ŚWIDRA W CIESZYNIE

Pomysłodawcą festiwalu jest Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, jeden z najstarszych zespołów chóralnych na Śląsku.
Festiwal otrzymał imię prof. Józefa Świdra, który przez 20 lat był dyrektorem Instytutu Muzyki, przy którym obecnie istnieje Reprezentacyjny Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”.

7-11 listopada 2016

CELE FESTIWALU

 • kultywowanie tradycji śpiewaczych, rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
 • promocja i upowszechnianie twórczości kompozytorskiej Józefa Świdra oraz kompozytorów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim,
 • wymiana doświadczeń artystycznych, kulturowych i edukacyjnych,
 • popularyzacja literatury chóralnej różnych stylów i epok,
 • promocja współczesnej literatury chóralnej,
 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
 • konfrontacja badań naukowych i artystycznych.

W RAMACH FESTIWALU

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kreacje wykonawcze współczesnego rynku kultury” (07.12.2016),
 • Warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów (08-09.12.2016),
 • Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra (09-10.12.2016),
 • Koncerty festiwalowe w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego (09-11.12.2016),
 • Koncert finałowy festiwalu oraz koncert laureatów konkursu (10.12.2016 w Cieszynie),
 • Koncert galowy festiwalu.  Polskie prawykonanie ostatniego utworu Profesora Józefa Świdra - pięcioczęściowej kompozycji "Singet dem Herrn ein Neues Lied" na kwartet solistów, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę (11.12.2016 w Katowicach).
 
do góry