Harmonogram działań w Instytucie Sztuki (czerwiec — wrzesień 2014)

CZERWIEC

 • do 02.06.2014 — termin składania dokumentacji do obron dyplomów licencjackich i magisterskich, które odbędą się 16–17.06
 • 04.06.2014 — obrona doktorska Pani mgr Natalii Pawlus, godz. 12.00
 • 11–12.06.2014 — przegląd pracowni artystycznych (lat 1 i 2, studia I i II st. oraz jednolite), 11.06.2014 w godz. 9.00–15.00, 12.06.2014 w godz. 9.30–15.00. Obowiązkowa obecność prowadzących pracownie oraz kierunkowych zespołów zapewnienia jakości kształcenia.
 • 16–17.06. 2014 — I termin obron dyplomów licencjackich i magisterskich
 • 25–30.06.2014 — plenery i warsztaty

LIPIEC

 • do 02.07.2014 — termin składania dokumentacji do obron dyplomów licencjackich i magisterskich, które odbędą się 14–16.07
 • 07.07.2014 — egzaminy wstępne GRAFIKA (cz. I): teczka i rysunek
 • 08.07.2014 — egzaminy wstępne GRAFIKA (cz. II): malarstwo i ogłoszenie wyników
 • 08.07.2014 — kolokwium habilitacyjne Pani adiunkt Alicji Snoch-Pawłowskiej, godz. 11.00
 • 07–08.07.2014 — egzaminy wstępne PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ (cz. I): teczka
 • 09.07.2014 — egzaminy wstępne PROJEKTOWANIE GIER I PRZESTRZENI WIRTUALNEJ (cz. II): rozmowa kwalifikacyjna
 • 09.07.2014 — egzaminy wstępne EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRSIE SZTUK PLASTYCZNYCH (cz. I): teczka i rysunek
 • 10.07.2014 — egzaminy wstępne EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRSIE SZTUK PLASTYCZNYCH (cz. II): malarstwo i ogłoszenie wyników
 • 14–16.07.2014 — II termin obron dyplomów licencjackich i magisterskich
 • od 18.07.2014 — urlopy pracowników
 • do 31.07.2014 — termin składania dokumentacji do obron dyplomów licencjackich, które odbędą się 10.09.2014

WRZESIEŃ

 • 10–11.09.2014 — III termin obron dyplomów licencjackich
 • 16.09.2014 — egzamin wstępny studia doktoranckie
 • 17–18.09.2014 — egzamin wstępny (II st. EDUKACJA ARTYSTYCZNA i GRAFIKA studia niestacjonarne + ewent. II nabór)

 

 
do góry