Grafika profesora Eugeniusza Delekty w Muzeum Drukarstwa do 15 marca br.

Aktualnie w galerii „Przystanek Grafika” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie można oglądać wystawę grafiki prof. Eugeniusza Delekty.

Wybitny twórca i ceniony nauczyciel akademicki, który od 40 lat wiąże swoje życie zawodowe, artystyczne, naukowe i dydaktyczne z Uniwersytetem Śląskim, angażując się w rozwój kształcenia artystycznego, nie tylko na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Artysta znany jest przede wszystkim z grafiki, która pozostaje jego koronną dyscypliną. Zajmuje się również malarstwem. Jego twórczość, rozpoznawalna i doceniania na całym świecie (czego dowodem są liczne wystawy w kraju i zagranicą), ukazuje inspiracje otaczającą rzeczywistością, a zwłaszcza światem natury, w szczególny sposób uchwyconym i przekształconym przez wyobraźnię artysty. Zachwycające swoim kunsztem grafiki pozwolą nacieszyć oczy zwiedzających do 15 marca 2016 w godzinach otwarcia Muzeum.

 

„W swoich działaniach artystycznych prof. E. Delekta stara się przede wszyst­kim zgłębić i opisać te aspekty realności, które w szczególny sposób w otacza­jącej nas rzeczywistości zostały przezeń zauważone, wybrane lub stanowią źródło osobistych fascynacji. Fascynacje te znajdują swoje urzeczywistnienie w cyklach graficznych, tworzonych na ogół latami. Niektóre z nich są już za­mknięte, inne wciąż budowane. Inspiracje czerpie artysta na ogół ze świata natury. Niektóre motywy, wydawałoby się już zamkniętych cykli, powracają nieoczekiwanie, ale zmienione, przepuszczone przez filtr nowych doświadczeń, których źródłem jest twórcza wyobraźnia.” - dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek 

 
do góry