Katedra Grafiki

16 Styczeń 2011
admin

Grafika zajmuje ważne miejsce w kształceniu artystycznym Instytutu Sztuki, które prowadzone jest na dwóch kierunkach studiów magisterskich: grafiki oraz edukacji artystycznej zakresie sztuk plastycznych; od dwóch lat również w systemie studiów licencjackich — I stopnia i magisterskich uzupełniających — II stopnia.

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej

16 Styczeń 2011
admin

Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej została powołana w 2005 roku. W jej skład wchodzą pracownie rysunku, fotografii, multimediów i intermediów, w ramach których studenci Instytutu Sztuki zdobywają umiejętności związane z warsztatem wymienionych dyscyplin, a także realizują własne projekty twórcze i prace dyplomowe.

Katedra Projektowania Graficznego

16 Styczeń 2011
admin

 

O Instytucie Sztuki

12 Styczeń 2011
admin

Jest takie miejsce na Ziemi Cieszyńskiej, które kumuluje szczególną energię. Artystyczną energię kolorów i kształtów zamkniętą w grafikach, obrazach, rysunkach i w rzeźbie, energię form i pomysłów zamkniętą w projektach, energię myśli, artystycznego działania i  artystycznej refleksji.

Strony