Dzień Otwarty na Wydziale Artystycznym

W dniu 15 marca 2017 r. na Wydziale Artystycznym w Cieszynie odbył się Dzień Otwarty, w którym wziął udział Prorektor ds. studentów i kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek, władze dziekańskie, dyrektorzy oraz pracownicy Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuki. Oba instytuty przygotowały szereg spotkań, warsztatów i koncertów dla uczniów szkół Województwa Śląskiego, w tym średnich szkół muzycznych i plastycznych. Tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem uczniów, którzy pojawili się w Cieszynie w liczbie około 500 osób.
Wydarzeniu towarzyszyło uroczyste popisanie umów o współpracę zawartych pomiędzy siedmioma szkołami ponadpodstawowymi i Uniwersytetem Śląskim.

 
do góry