Dzień adaptacyjny dla studentów Wydziału Artystycznego I roku w roku akademickim 2014/15

Głównym celem spotkania adaptacyjnego jest zapoznanie nowych studentów z podstawowymi informacjami potrzebnymi w całym toku studiów, między innymi: kodeks etyki studenta, prawa i obowiązki studenta w UŚ, regulamin studiów, najciekawsze wydarzenia z życia Uczelni i Wydziału, wsparcie w zakresie pomocy materialnej i stypendialnej, podstawowe informacje na temat domów studenckich, pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo, studenci będą mieli okazję dowiedzieć się jakiego rodzaju działalność studencka (organizacje i koła naukowe) jest prowadzona na Wydziale oraz jak mogą w niej uczestniczyć.  Dowiedzą się również, jak promować własne działania i inicjatywy.
Przewidziano także blok tematyczny dotyczący wsparcia psychologicznego, rozwoju osobistego oraz zawodowego, w którym przedstawione zostaną jednostki uniwersyteckie oferujące poradnictwo. Prezentowane będą również formy wsparcia w zakresie prowadzonych cyklicznie szkoleń i warsztatów. Poza tym studenci poznają także dedykowane dla nich programy wymian studenckich w Polsce i za granicą.
Działania zostaną przeprowadzone wspólnie z organizacjami studenckimi, dzięki czemu program będzie w pełni dostosowany do potrzeb najmłodszych studentów.
 Program będzie połączony z informacją o obowiązkowym szkoleniu z zakresu BHP. Oprócz tego zaplanowano dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi systemu USOSweb.

Spotkanie odbędzie się w naszym Instytucie dnia 21.10.2014 od godziny 09.00-12.30. Miejsce spotkania - aula

Zobacz plakat

 
do góry