Dyrekcja Instytutu

dr hab. Łukasz Kliś 
Dyrektor Instytutu Sztuki
dr Tomasz Jędrzejko
Zastępca dyrektora Instytutu Sztuki
ds. promocji i kontaktu z mediami
dr hab. Adam Czech
Zastępca dyrektora Instytutu Sztuki
ds. artystyczno-naukowych
dr Katarzyna Handzlik-Bąk
Zastępca dyrektora Instytutu Sztuki
ds. kształcenia i spraw studenckich
 
do góry