Zaliczenie i egzamin poprawkowy z historii sztuki

Zaliczenie i egzamin poprawkowy z historii sztuki (II i III r. EA i G) odbędzie się we środę 23 lutego na dyżurze prowadzącego przedmiot. A. Giełdoń - Paszek

 
do góry