Światowy dzień wody

Światowy dzień wody dobiega końca. W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prezentowany jest projekt Ekoplakat – Woda. Projekt Ekoplakat jest realizowany od 2006 roku w Katedrze Projektowania Graficznego
Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Początkowo brali w nim udział wyłącznie wykładowcy Katedry i Instytutu. Od 2009 roku dołączyli do projektu studenci, a teraz udział w nim biorą także absolwenci.
2. Wystawa Plakatu Ekologicznego – Woda, odbyła się w 2008 roku, później prace z tej edycji były prezentowane jeszcze na kilu ekspozycjach, m.in. w Wilnie, Bytomiu, Bochni.
Autorzy prac: Krzysztof M. BĄK, Mirosław CIŚLAK, Marek GŁOWACKI, Piotr GRABOWSKI, Józef HOŁARD, Tomasz JĘDRZEJKO, Tomasz KIPKA (kurator projektu), Łukasz KLIŚ,
Sebastian KUBICA, Stefan LECHWAR, Aleksander OSTROWSKI, Ryszard PIELESZ, Artur STARCZEWSKI, Paweł SYNOWIEC, Marcin URBAŃCZYK (autor strony internetowej).

Do tej pory odbyło się ponad dziesięć wystaw Ekoplakatu w różnych miastach Polski oraz w Ostrawie i Wilnie. Tematy dotychczasowych wystaw to, m.in.: woda, zanieczyszczenie powietrza, odnawialne źródła energii.
Plakaty z kolekcji prezentowane są na międzynarodowych przeglądach w kraju i zagranicą, gdzie są wyróżniane i nagradzane.

strona wystawy: ekoplakat-woda.us.edu.pl
folder: Ekoplakat – Woda

Światowy dzień wody
 
do góry