Projekt „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Szkolenia w ramach projektu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a skierowanego do Studentów, Absolwentów oraz Pracowników Naukowych.

Szczegóły http://bk.us.edu.pl/szkolenia-w-ramach-projektu-kreator-innowacyjnosci-0

Centrum Obsługi Studenta, Biuro Karier
www.bk.us.edu.pl; bk@us.edu.pl

joanna.sadowska@us.edu.pl

tel. (32) 359 19 82

fax (32) 359 20 32

 

 

 

 
do góry