LLP/ERASMUS Rekrutacja 2011/2012

Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie
ogłasza rekrutację
na wyjazdy studentów w ramach Programu LLP/Erasmus
w roku akademickim 2011/2012

Do rekrutacji mogą przystąpić studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zasady rekrutacji:

Instytutowa Komisja Rekrutacyjna ocenia Kandydatów wg następujących kryteriów:

1. Średnia ocen
2. Znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia na uczelni przyjmującej studenta

Wymagane dokumenty:

1. Formularz aplikacyjny - do pobrania i wypełnienia na stronie www.erasmus.us.edu.pl (formularz należy wypełnić elektronicznie, natomiast podpisany wydruk złożyć w sekretariacie Instytutu Sztuki wraz z pozostałymi dokumentami).
2. Zaświadczenie o wynikach w nauce – średnia ocen (od początku studiów) potwierdzona przez Dziekanat.
3. Informacje dotyczące znajomości języków obcych (egzamin maturalny, ocena – lektorat j. obcych, certyfikaty, zaświadczenie o ukończeniu kursów i inne).

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Sztuki do dnia

31 MARCA 2011 roku

 

Formularze aplikacyjne, zasady rekrutacji studentów w ramach LLP/Erasmus oraz inne przydatne informacje dostępne są na stronie:
www.erasmus.us.edu.pl

 

Uczelnie partnerskie Instytutu Sztuki:

 • Ostrawska Univerzita v Ostrave, Czechy - 2 miejsca
  www.osu.eu
 • Katolicka Univerzita v Ruzemberku, Słowacja -2miejsca
  www.ku.sk
 • Escola Superior de Artes e Design, Porto, Portugalia- 1 miejsce
  www.esad.pt
 • Facultade de Bellas Artes, Lizbona, Portugalia- 2 miejsca
  www.fba.ul.pt
 • North East Wales Institute of Higher Education, Wrexham, Wielka Brytania - 2 miejsca
  www.newi.ac.uk
 • Universidad de Castilla la Mancha, Cuenca, Hiszpania- 2 miejsca
  www.uclm.es
 • Mimar Sinan Guzel Universitesi, Istambuł, Turcja - 3 miejsca
  www.msu.edu.tr
 • Universite Rennes 2 Haute Bretagne, Francja- 2 miejsca
  www.univ-rennes2.fr
  (wymagana dobra znajomosć j.francuskiego !!!)
 • Kirchliche Pedagogische Hochschule, Graz, Austria- 2 miejsca
  www.kphgraz.at

 

Lista studentów zakwalifikowanych do wyjazdu oraz lista studentów rezerwowych zostanie wywieszona dnia 4 kwietnia 2011r. po obradach Komisji na tablicy ogłoszeń Instytutu, a następnie przekazana wraz z protokołem posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do Zespołu Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres koordynatora LLP/Erasmus

dr Hanna Grzonka: hanna.grzonka@us.edu.pl

 

 
do góry