Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie

 

Kongres Kultury i Komunikacji

2012-11-30 - 2012-12-01

 

 

Pierwsze na taką skalę spotkanie ludzi w Cieszynie w sprawie kultury. Rozpoczyna się wielka przygoda, ale i wysiłek wspólnego diagnozowania tego, co jest i tego co chcemy żeby było. My mieszkańcy, pracownicy instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, bezrobotni, emeryci, młodzież, po prostu wszyscy, którym choć trochę zależy żeby kultura była czymś bliskim i ważnym.

 

 

6 grup tematycznych, 6 liderów lokalnych, 6 ekspertów zewnętrznych

 

Można się zapisać do grupy, której wątek wiodący jest bliski, ważny, a może zwyczajnie ciekawy dla Ciebie. Ważne żeby się zapisać, bo tym razem nasze postulaty nie trafią do śmietnika będą bowiem punktem wyjścia

do opracowywania programu rozwoju kultury dla miasta Cieszyna.

 

Organizatorzy:

Kongres organizuje Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”. Współorganizatorami są GminaCieszyn reprezentowana przez Burmistrza Mieczysława Szczurka oraz Transgraniczne CentrumWolontariatu.

Patronat honorowy pełnią Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz StarostaPowiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk. Organizację Kongresu wspiera Regionalny OśrodekKultury w Bielsko-Białej oraz niezależni eksperci.

 

Kiedy i gdzie?

 

Dzień 1: 30 listopada 2012 (piątek),

godz. 14.00 - 15.00 – oficjalne otwarcie obrad: Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”

godz. 15.30 - 19.00 – prace grup: Zamek „Cieszyn”, Dom Narodowy, Galeria „Szara”, Biblioteka Miejska,

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Uniwersytet Śląski.

 

Dzień 2: 1 grudnia 2012 (sobota),

godz.10.00 -13.00 – wspólna próba podsumowania, wnioski, postulaty, zamknięcie obrad.

Miejsce: Uniwersytet Śląski, sala konferencyjna.

 

Jak wziąć udział w „Kongresie kultury i komunikacji” w Cieszynie?

 

1. Kongres ma formułę otwartą. Do udziału mogą zgłaszać się mieszkańcy gminy, a także osoby związane z Cieszynem i Czeskim Cieszynem.

2. Aby zgłosić się na Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie należy:

• wysłać e-maila na adres: kongres.kk@gmail.com

• w tytule e-maila wpisać nazwę grupy roboczej oraz koordynatora lokalnego, podać imię, nazwiskooraz krótko uzasadnić chęć udziału

• w treści e-maila można też zgłaszać wątki, które zdaniem zgłaszającej się osoby powinny zostaćpodjęte w ramach danej grupy roboczej

Zgłaszać można się też osobiście w biurze kongresu w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”

(ul. Zamkowa 1, Most Przyjaźni) od poniedziałku do piątku (do 23.11.2012, między 10.00 a 18.00)

3. Uczestnictwo w kongresie można zgłaszać do 25.11.2012 (niedziela).

 

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z organizatorami telefonicznie: 

Joanna Wowrzeczka (607 051 752), Anna Cieplak (604 778 950)

 

 

GRUPY TEMATYCZNE:

 

1. Temat: Pomoc/partnerstwo/partycypacja.

Prowadząca: Joanna Rzepka-Dziedzic, kuratorka Galerii „Szara”, prezeska Fundacji KulturyAudiowizualnej „Strefa Szarej”.

Obcowanie z kulturą wydaje się być oczywistą potrzebą każdego z nas, a przynajmniej do momentu, w którym zaczynamy mówić o jej finansowaniu, niezależnie od tego czy dotyczy to instytucji, organizacji i innych działań oddolnych. Jak wspierać “dużych”, a jak “małych“ - czyli od pomocy do partnerstwa? Czy jest możliwe wieloletnie funkcjonowanie dużych wydarzeń kulturalnych bez znacznego wsparcia ze strony budżetu miasta? Rozwiązania systemowe - jak Miasto może wspierać duże wydarzenia kulturalne?

 

 

2. Temat: Kultura motorem rozwoju - nowe zjawiska, inicjatywy, twórcy, animatorzy po 1989roku.

Prowadzący: Bogusław Słupczyński - reżyser teatralny, aktor, założyciel Teatru CST w Cieszynie

i Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz".

Często w rozmowach o kulturze w Cieszynie pojawia się temat braku wsparcia dobrych inicjatyw ze strony samorządu co rzekomo powiększa listę znikających z miasta kolejnych imprez kulturalnych. Przyjrzyjmy się zatem temu, co wydarzyło się w cieszyńskiej kulturze po 1989 roku? Czy więcej mamy osiągnięć czy niewykorzystanych szans minionego okresu? Czy możliwy jest związek kultury z gospodarką?

 

3. Temat: Jak być niekulturalnie kulturalnym. „Leadership” w kulturze.

Prowadzący: Michał Paluch, pedagog, współtwórca Freestyle City Festival i realizator projektu 

Transgranicznego Centrum Wolontariatu i Wsparcia Imprez. 

Kultura jest nośnikiem wartości i antywartości. Rolą liderów społecznych jest nie tylko podtrzymywanie tego, 

co wzniosłe i historycznie sentymentalne. Lider ma zadanie znacznie trudniejsze – rozpoznawanie i eliminację duchów przeszłości, kultury monotonii, apatii społecznej i bylejakości. W jaki sposób rozliczyć się z normami kulturowymi Cieszynian? Na jaką kulturę skazujemy kolejne pokolenia?

 

4. Temat: Freestyle w legalnym obiegu, czyli miejsce wolnego stylu w Cieszynie.

Prowadzący: Wojciech Szczurek - Szef biura Transgranicznego Centrum Wolontariatu, członekzarządu Freestyle City Festival, raper, mc, prekursor dyscypliny le parkour na Śląsku Cieszyńskim.

Czy freestyle musi być kontrkulturą? Cypher, tagi, jam session, dje w centrum miasta? Uliczna kultura wolnego stylu kojarzona jest często z kapturem, snowboardem i hermetycznym środowiskiem. Z drugiej strony imprezy sportów ekstremalnych czy koncerty rapowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży?

Czy można dostać dotację na nielegal? Jak radzą sobie aktywiści ulicznej kultury na pograniczu dwóch miast granicznych?

 

5. Temat: Prawo do współuczestnictwa – kultura społeczna w Cieszynie. 

Prowadzący: Mariusz Andrukiewicz – Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej„Być Razem” w Cieszynie.

Tak jak w całej Polsce tak i w Cieszynie społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane więc obok osób świetnie radzących sobie z życiem są i tacy, którzy z trudem się w nie włączają. Kultura spełnia w tych procesach kluczową rolę. W grupie będziemy dyskutować na temat zasad partycypacji społecznej, wykluczenia i włączenia w życie wspólnoty lokalnej różnych grup mieszkańców, a także na temat norm społecznych, zasad, ustaw jako narzędzi 

do konstruowania świadomej i pełnej odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Ważny będzie również temat partnerstwa jako narzędzia promocji miasta.

 

6. Temat: Kultura a region.

Prowadzący: dr Grzegorz Studnicki - adiunkt w Zakładzie Pogranicza i Społeczności Lokalnych wInstytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

 

Region to nie tylko muzea i miejsca pamięci, ale także ogromna ilość organizacji, działających na rzecz dziedzictwa. Kultura regionalna to kultura spotkań, dyskusji, negocjacji i konfliktów na temat tego, co uważamy za godne upamiętniania oraz tego jak definiujemy własną tożsamość. Jakiej żywej kultury regionu chcemy? W jaki sposób ma być ona uwzględniana w edukacji oraz oficjalnych obiegach kultury? Jak korzystamy z dziedzictwa w obszarze pogranicza, czy zauważamy sąsiadów? Ostatecznie: Czy można decydować jakie przejawy kultury są bardziej lub mniej wartościowe i co z tego wynika dla polityki kulturalnej?

 

 

 

Lokalnych liderów będą wspierać niezależni eksperci spoza Cieszyna: Anna Szelest (Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST), Łucja Ginko ( wieloletnia dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego), Wojciech Kłosowski (ekspert samorządowy, specjalista w dziedzinie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, autor książek, wykładowca zarządzania kulturą w PAN), Grzegorz Wójkowski (szef Stowarzyszenia "Bona Fides"), Hanna Gil-Piątek (Krytyka Polityczna, Zieloni 2004,Szkoła Liderów).

 

Organizatorzy:

 

Kongres organizuje Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”. Współorganizatorami są Gmina Cieszyn reprezentowana przez Burmistrza MieczysławaSzczurka oraz Transgraniczne Centrum Wolontariatu.

 

Patronat honorowy pełnią Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk.Organizację Kongresu wspiera Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsko-Białej oraz niezależni eksperci.

 

Patronem medialnym jest TVP3 Katowice i Radio Katowice.

 
do góry