Akademia Dźwięków Ziemi – wystawa w Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie – 23. 03. 2011

Od 2007 roku zespół Pracowni Ceramiki Katedry Rzeźby, Wydziału Artystycznego w  Cieszynie  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi projekt dotyczący badania możliwości konstruowania nietradycyjnych instrumentów muzycznych z wykorzystaniem technik ceramicznychpn. Akademia Dźwięków Ziemi. Biorą w nim udział wykładowcy i studenci Instytutu Sztuki, Instytutu Muzyki a także studenci Etnologii,skupiając swoją uwagę na niekonwencjonalnych cechach wypalonej gliny, na jej właściwościach akustycznych – na brzmieniu.Konstruując oryginalne instrumentarium złożone z obiektów dźwiękowych współtworzą kompozycje komputerowe, w których materią twórczą są dźwięki wydobyte z tych właśnie obiektów.

Jednym z wielu zagadnień projektu stało się odkrywanie idei tworzenia na granicy przenikania się różnych dziedzin artystycznej i naukowej aktywności człowieka oraz podejmowanie prób wypracowania wspólnej płaszczyzny dla artystycznej wypowiedzi dotyczącej kształtu i dźwięku w obrębie plastyki i muzyki. Ta szczególna synteza przyczyniła się do odkrycia bliskości doświadczenia artystycznego i odrębnej wrażliwości przedstawicieli obu dyscyplin. Znacząco wzbogaciło to obszar poszukiwań w budowaniu świata dźwięków instrumentów ceramicznych, obiektów i rzeźb dźwiękowych.

Dotychczasowy dorobek badawczy projektu pn. Akademia Dźwięków Ziemi, zostanie przedstawiony na wystawie w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie 23 marca tego roku. Wystawie ceramicznych obiektów dźwiękowych towarzyszyć będzie spektakl dźwiękowo – wizualny łączący grę na instrumentach i obiektach ceramicznych z komputerowymi przetworzeniami dźwięków, wzbogacony wizualizacją.

Serdecznie zapraszamy

Kierownik projektu  -  adi. Małgorzata Krentowicz

 
do góry