„Ceramiczne Dialogi” po raz trzeci

W dniach od 30 czerwca do 13 lipca w Pracowni Ceramiki Instytutu Sztuki w Cieszynie (Wydział Artystycny Uniwersytetu Śląskiego) trwa Ogólnopolski Plener Ceramiki Artystycznej.

Już po raz trzeci spotykają się na „Ceramicznych Dialogach” w Cieszynie ceramicy — artyści i dydaktycy z całej Polski.

Celem pleneru jest wymiana doświadczeń artystycznych i zawodowych oraz integracja środowiska pedagogów-ceramików. Służą temu wspólna praca w pracowni, gdzie artyści realizują swoje koncepcje twórcze oraz dzień naukowy w całości poświęcony wykładom i prezentacjom przygotowywanym przez uczestników.

Organizatorem jest Pracownia Ceramiki.

 
do góry