Aktualności

Harmonogram obron, 8 września

2 Wrzesień 2011
admin

Egzaminy poprawkowe i dyżury we wrześniu - dr Ryszard Solik

2 Wrzesień 2011
admin

Egzaminy poprawkowe

historia sztuki, edukacja artystyczna, 14 września 2011 godz. 11. 00, sala 7

historia sztuki, grafika, 14 września 2011 godz. 12. 00, sala 7

historia grafiki, grafika, 14 września 2011 godz. 10. 00, sala 7

egzamin poprawkowy z historii sztuki - dr A. Giełdoń - Paszek

10 Sierpień 2011
admin

Egzamin poprawkowy z historii sztuki dla wszystkich studentów II roku (wykładowca dr A. Giełdoń - Paszek) odbędzie się 14 września o godz. 9.00 w sali nr 7. 

egzamin poprawkowy z socjologii sztuki

30 Lipiec 2011
admin

Egzamin poprawkowy z socjlogii sztuki odbędzie się 16 września (piątek), godz.10.00, sala nr 7.

Strony