3×Ekslibris

W najbliższym czasie odbędą się trzy wystawy ekslibrisu z udziałem Krzysztofa M. Bąka z Katedry Grafiki cieszyńskiego Instytutu Sztuki (Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego).

Najbliższa wystawa, to prezentacja ekslibrisów dwóch autorów – Krzysztofa M. Bąka i prof. Martina R. Baeyensa z Belgii w Galerii „Przystanek” (Muzeum Drukarstwa przy ul. Głębokiej w Cieszynie). Wernisaż 9 stycznia 2014 o godzinie 17.00.

Z kolei 18 stycznia o godzinie 12.00 zostanie otwarta indywidualna wystawa ekslibrisu Krzysztofa M. Bąka w Galerii Ekslibrisu (Dom Kultury „Pogórze” przy ul. Sokolskiej 13 w Krakowie).

Trzecia z planowanych na styczeń wystaw „10+1” jest najszerszą prezentacją, ponieważ ukazuje ekslibrisy Krzysztofa oraz dziesięciu Studentów pracujących pod jego kierunkiem w I pracowni grafiki cyfrowej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Na wystawę zaprasza burmistrz dzielnicy Ochota oraz Warszawska Galeria Ekslibrisu (ul. Grójecka 109, „Pod skrzydłami”). Wernisaż 22 stycznia o godzinie 17.00.

 
do góry