11th Asian Forum on Graphic Science in Tokyo

Wykładowcy kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej, specjalności grafika komputerowa gier: prof. Małgorzata Łuszczak, dr hab. Katarzyna Kroczek Wasińska oraz dr Paweł Synowiec zostali zakwalifikowani w kategorii "RESEARCH POSTER" na 11th Asian Forum on Graphic Science in Tokyo. Rozszerzony abstrakt (extended abstract) pt. "The programme and methodology of art education used in a practical course preparing students for work in creative industries" ("Program i metody kształcenia artystycznego zastosowane na kierunku praktycznym przygotowującym studenta do pracy w przemyśle kreatywnym") pozytywnie przeszedł weryfikację upoważniającą do wzięcia udziału w głównej prezentacji. Prezentacja plakatu będzie połączona z ustnym omówieniem zagadnień zawartych w rozszerzonym abstrakcie oraz dyskusją.

Po powrocie z konferencji będzie zaprezentowana relacja z jej przebiegu.

 
do góry