Egzamin z percepcji wizualnej i audiowizualnej

30 Styczeń 2015
wosuchwoski@us....

W ramach egzaminu z zajęć z prof. Aleksandrem Ostrowskim należy przygotować dwie prezentacje w programie PowerPoint na temat wybranych dwóch artystów wykorzystujących złudzenia optyczne w swojej twórczości. Jednym z nich powinien być twórca polski.

Konkurs "Artystyczna Podróż Hestii"

29 Styczeń 2015
roman.maciuszki...

Organizatorem konkursu jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii z siedzibą w Sopocie. Uczestnikami konkursu mogą być aktualni studenci III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce.

PLEBISCYT ABSOLWENT Z PASJĄ 2015

27 Styczeń 2015
joanna.wesoly@u...

Plebiscyt ma na celu promocję osiągnięć i niezwykłych pasji absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni.

Strony